منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اخبار
یکشنبه 23 بهمن 1401 آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتربرای کلیه فارغ التحصیلان جهت استفاده در هدایت ‌های تحصیلی و استعدادهای درخشان و سایردرخواستها فراهم می‌باشد آخرین مهلت درخواست گواهی رتبه برتربرای کلیه فارغ التحصیلان جهت استفاده در هدایت ‌های تحصیلی و استعدادهای درخشان و سایردرخواستها فراهم می‌باشد شایسته است به نحو مقتضی جهت بهره‌برداری کلیه دانش‌آموختگان آن استان مطابق متن ذیل اطلاع رسانی کامل انجام شود.
« کلیه فارغ التحصیلان سال‌ 1400‌و قبل از آن در صورت داشتن شرایط رتبه برتری در هر یک از سه سطح مرکز/ استان/ کشور صرفا تا پایان سال 1401 فرصت دارند تا با درخواست کتبی خویش نسبت به بررسی و در صورت صلاحیت نسبت به دریافت گواهی رتبه برتری خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت از این پس امکان صدور گواهی رتبه برتر به این دسته از دانش آموختگان وجود نخواهد داشت.
همچنین سایر دانشجویان و دانش آموختگان توجه نمایند از این پس حداکثر تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی امکان ارائه درخواست جهت بررسی و صدور گواهی رتبه برتری وجود خواهد داشت و پس از آن این امکان میسر نیست.»
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر