منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اخبار
شنبه 8 بهمن 1401 ثبت اعتراض به سوالت امتحانی به اطلاع می رساند در پیش خوان " ارائه درخواست های آموزشی" ،نوع درخواست "ثبت اعتراض به سوالت امتحانی " برای دانشجویان فعال شد که تنها دارای یک مرحله گردش کار که همان مرحله دانشجو است می باشد و خروجی اطلاعات ثبت شده در گزارش 1301 قابل مشاهده می باشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر