منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اخبار
یکشنبه 2 خرداد 1400 برنامه حضور کارکنان در دانشگاه برنامه حضور همکاران درهفته دوم خرداد
شنبه / آقای محمدپور * خانم بزرگی * خانم دبیری
یکشنبه / خانم شریفی * خانم طباطبایی
دوشنبه / خانم دبیری * آقای محمد پور 
سه شنبه / خانم بزرگی * خانم شریفی
چهارشنبه / خانم طباطبایی * آقای محمدپور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر