منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اخبار
دوشنبه 16 فروردین 1400 برنامه حضور کارکنان دانشگاه برنامه حضور همکاران درهفته اول اردیبهشت
شنبه / خانم طباطبایی *خانم شریفی
یکشنبه /آقای محمدپور * خانم بزرگی * خانم شریفی * خانم طباطبایی* خانم دبیری
دوشنبه / خانم بزرگی * خانم دبیری
سه شنبه / آقای محمدپور * خانم شریفی **
چهارشنبه / خانم بزرگی * خانم طباطبایی ** خانم دبیری
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر