منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اخبار
دوشنبه 10 شهریور 1399 دانشجوياني كه قصد ثبت درخواست وام شهريه صندوق رفاه را دارند حتما ميبايست شماره تلفن همراه به نام خود داشته باشند و دانشجوياني كه در ترم هاي گذشته وام دريافت نموده كه شماره تلفن ثبت شده به نام خود دانشجو نبوده ، براي ثبت تقاضاي جديد وام شهريه حتما بايد شمار دانشجوياني كه قصد ثبت درخواست وام شهريه صندوق رفاه را دارند حتما ميبايست شماره تلفن همراه به نام خود داشته باشند و دانشجوياني كه در ترم هاي گذشته وام دريافت نموده كه شماره تلفن ثبت شده به نام خود دانشجو نبوده ، براي ثبت تقاضاي جديد وام شهريه حتما بايد شماره تلفن همراه خود كه سند مالكيت آن به نام دانشجوست را در سيستم ثبت نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر