1399/3/7 چهارشنبه برنامه امتحانات پایان ترم استاد سید اسد موسوی ( رشته علوم ورزشی )
1399/3/3 شنبه نکات مهم در ارزشیابی امتحانات نیمسال دوم 99-98
باسلامجهت هماهنگی امتحان میانترم و پایان ترم در گروههای درسی خود در واتساب عضو شوید و با استاد خود هماهنگ باشید .
جهت عضویت در گروههای واتساب با کارشناسان رشته و یا اساتید خود تماس بگیرید.
زمان برگزاری کلاسها و امتحانات انلاین باشید .
برای هر گروه درسی یک کارشناس از سوی دانشگاه  انتخاب شده است در صورت بروز مشکل با کارشناس مربوطه تماس بگیرید .
از ثبت نمرات میانترم و پایان ترم خود تا پایان امتحانات مطمئن شوید در غیر اینصورت به کارشناس رشته اطلاع دهید.
کارشناسان رشته ها


فاطمه دبیری   رشته علوم تربیتی و مهندسی ها               شماره تماس  09171531552
فاطمه بزرگی  رشته های مدیریت و حسابداری                شماره تماس  09172633977
جعفر محمد پور     رشته های    حقوق و دروس عمومی     شماره تماس  09178518518
حکیمه سادات طباطبایی   رشته های   علوم ورزشی و زبان و ادبیات انگلیسی  شماره تماس     09171509205
زهرا شریفی    رشته های     روانشناسی و مشاوره      شماره تماس  09173521042

1399/3/3 شنبه نحوه ارزشیابی در نیمسال دوم 99-98
1394/8/12 سه‌شنبه نکات مهم در مورد آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور

نکات مهم در مورد آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور

.۱ حداقل ۴۵ دقیقه قبل از شروع هر آزمون در محل برگزاری امتحانات حضور داشته باشید . دربهای سالن های امتحانی رأس ساعت مقرر بسته خواهد شد.
۲
به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت آزمون (گزارش ۴۲۸ )در هر جلسه آزمون الزامی می باشد و دانشجو موظف است آنها را در هنگام ورود به جلسه امتحان و در زمان برگزاری آزمون به رؤیت مسوولین و مراقبین برساند.
۳ - از آوردن هر گونه کتاب، جزوه، یادداشت، کیف، ساک دستی، تلفن همراه، هندزفری و هرگونه وسیله الکترونیکی دیگر و سایر وسایل اضافی به جلسات امتحانی جداً خودداری نمایید. در صورت مشاهده طبق مقررات رفتار خواهد شد.
۴
دانشجویان بایستی بر اساس شماره صندلی که قبلاً از طرف اداره امتحانات برای هر شخصی در نظرگرفته اند در جای خود مستقر شوند . در صورتیکه دانشجویی در مکان تعیین شده برای دانشجوی دیگر مستقر گردد به عنوان دانشجوی متخلف محسوب شده و برابر مقررات با ایشان برخورد می گردد . در ضمن اگر مشکلی در شماره صندلیها وجود داشت مثل نبودن شماره، یک شماره صندلی برای دو نفر و
هر چه سریعترمشکل با مراقب مربوطه در میان گذاشته شود.
۵
مشخصات کامل دانشجویان در قسمت بالای پاسخنامه های پرینت شده (از پیش چاپ شده) درج شده است و دانشجو موظف استاطلاعات درج شده در پاسخنامه را کنترل نموده در صورت هر گونه مغایرت ، مراقب خود را در جریان قرار دهد . در غیر اینصورت، مسوولیت عدم تصحیح پاسخنامه به عهده دانشجو است.
۶
پاسخنامه های تستی فقط با مداد مشکی نرم پررنگ و پاسخنامه های تشریحی فقط با خودکار آبی یا مشکی تکمیل شود.
۷
پاسخنامه ها به هیچ وجه تا خوردگی و خط خوردگی نداشته باشد زیرا با توجه به حساسیت دستگاه های علامت خوان امکان تصحیح نخواهد بود. در ضمن، به هیچ عنوان دایره های چهار طرف پاسخنامه و بارکد را مخدوش ننموده و محل مشخص شده فقط با
خودکار در کادر مخصوص امضاء شود. در صورت پرکردن دایره های چهار طرف پاسخنامه و مخدوش نمودن بار کد، مسوولیت عدم تصحیح پاسخنامه به عهده دانشجو است و فرد متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی میشود.
۸
به نکاتی که مسوولان اجرایی آزمون متذکرشده یا از طریق بلندگو پخش میشود و نکات مهم درج شده در قسمت بالای سربرگ سئوالات امتحانی از جمله نام درس، سنتی یا تجمیع بودن، تعداد سوالات، زمان آزمون، تعداد برگه های سوال و
توجه نمایید . در صورت مشاهده نقص یا اشتباه، با بلند کردن دست مراقب خود را مطلع نمایید.
۹
دانشجویان موظفند پس از دریافت برگه سؤال، مشخصات خود را بالای سر برگ سوال نوشته و از هرگونهعلامتگذاری روی برگه سؤال خوددارینمایند. هرگونه علامتگذاری تخلف امتحانی محسوب شده و با دانشجو برخورد قانونی به عمل میآید.
۱۰
تکمیل کد سری سوال در کادر مخصوص در پاسخنامه با توجه به توضیحات مندرج بر روی صفحه اصلی سوالات توسط دانشجو الزامی است. عواقب ناشی از عدم تکمیل یا درج اشتباه کد سری سوال به عهده دانشجو میباشد.
۱۱
در سوالاتتستی- تشریحی ابتدا به سوالات تستی پاسخ دهید و توجه داشته باشید که اوراق تستی پس از اتمام زمان خود، توسط مراقبین جمع آوری میگردد. سپس به سوالات تشریحی پاسخ دهید.
۱۲
دانشجویان در صورت دریافتچکنویس باید مشخصات خود را در بالای برگه های چکنویس نوشته و پس از پایان امتحان، به مراقب تحویل نمایند.
۱۳
دانشجویانی که در یک زمان واحد، دو امتحان دارند میبایست در آغاز جلسه امتحانی موضوع را به مراقب مربوطه اطلاع دهند.
۱۴
لیستهای حضور و غیاب امتحانات می بایست فقط با خودکار توسط دانشجویان امضاء شود. در صورتیکه دانشجوییصورتجلسه را امضا نکرده باشد میبایست قبل از ترک جلسه امتحانی موضوع را به مراقب مربوطه اطلاع دهد. در غیر اینصورت غایب محسوب شده و برگه وی تصحیح نخواهد شد.
۱۵
در حین برگزاری آزموناز ایجاد هرگونه بی نظمی(از جمله صحبت کردن، نگاه کردن به ورقه ی فرد دیگر و
) خودداری نموده در غیر اینصورت با فرد خاطی بر اساس آیین نامه انضباطی برخورد میگردد.
۱۶
دانشجویان موظفند بعد از اتمام زمان آزمون، پاسخنامه و سوالات را به مراقب مربوطه تحویل داده و سریعاً حوزه امتحانی را ترک نمایند.
۱۷
دانشجویان معترض به نحوه ی طراحی سوالات، پس از پایان هر جلسه ی آزمون و حداکثر یک هفتهپس از برگزاری امتحان مهلت دارند در سیستم گلستان و از طریق قسمت مشاهده نتایج دانشجو- اعلام اشکال، نسبت به تکمیل فرم درخواست بررسی سوالات اقدام نمایند.
۱۸
دانشجویان در صورتمشاهده نمره تشریحی میتوانند تا یک هفته پس از ثبت نمرات توسط استاد، اعتراض خود را در سیستم گلستان ثبت نمایند. اعتراض دست نویس به هیچ عنوان پذیرفته نمی باشد.
۱۹
زمان قطعی شدن نمرات حداکثر ۱ ماه پس از پایان نمرات می باشد.

بيشتر