1393/2/30 سه‌شنبه

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و ثبت نام دانشجویان جدید الورود:

1-                  6قطعه عکس 4*3 زمینه روشن تمام رخ(با حجاب کامل)
1-1 : گواهی سلامت دانشجو (تایید پزشک خانواده) 
 دریافت نمونه فرم گواهی سلامت

2-                  اصل دیپلم و تصویر آن

3-                  اصل شناسنامه و یک برگ از تصویر آن از تمام صفحات (توضیحات)

4-                  اصل کارت ملی و یک برگ از تصویر آن

5-                  اصل پیش دانشگاهی و یک برگ از تصویر آن

6-                  اصل رسید تاییدیه تحصیلی از پست بانک یا تاییدیه تحصیلی

7-                  اصل مدرک کاردانی برای دارندگان مدرک کاردانی

8-                  اصل حکم استخدامی و یک برگ از تصویر آن

9-                  گواهی اشتغال به کار کارمندان

 
سایت جهت اطلاع از شرایط انجام و دستور العملwww.farspnu.ir

                  سایت جهت ثبت نام reg.pnu.ac.ir