1393/2/24 چهارشنبه


دانشجویان متقاضی مهمان ابتدا آیین نامه  مربوطه را مطالعه فرمایید.

دانشجویان متقاضی مهمان موقت و مهمان اضطراری

از نیمسال اول سال تحصیلی 92-1393 طبق بخشنامه، ارسال مدارک و نامه نگاری بین مراکز داشگاه پیام نور حذف شد و تمامی مراحل فقط از طریق سیستم گلستان امکان پذیر می باشد.

به این نحوه که دانشجو درخواست خود را از مسیر:

آموزش- درخواست های دانشجو درخواست مهمان موقت( مهمان اضطراری)

وارد سیستم گلستان کرده، در سیستم دانشگاه مقصد را مشخص می کنند و در قسمت توضیحات، دلایل خود را بیان می کنند.

مراکز مبدا با توجه به درخواست دانشجو و توضیحات ایشان، اقدام به تایید یا عدم تایید مهمانی دانشجو می کنند.

دانشجو با مراجعه به سایت خود در قسمت اطلاعات جامع دانشجو و مشاهده وضعیت ترمی که درخواست مهمانی داده است، می تواند متوجه تایید یا عدم تایید، درخواست مهمانی خود شود.
شایان ذکر است این مسیر فقط در تاریخ های اعلامی از سوی سازمان مرکزی در دسترس می باشد که دانشگاه تاریخ های مورد نظر را به دانشجویان اطلاع رسانی می کند، غیر از محدوده زمانی مشخص شده دانشجو قادر به ثبت درخواست مهمانی خود نمی باشد.

دانشجویان متقاضی مهمان دائم

با در دست داشتن مدارک زیر به سرکار خانم شریفی مراجعه نمایید:

1-      در صورت ازدواج کپی شناسنامه خود و همسر

2-      گواهی اشتغال از محل کار خود و همسر با قید تاریخ شروع به کار

3-      اجازه کتبی سرپرست خانواده مبنی بر مهمان شدن دنشجو

4-      در صورت بیماری گواهی پزشک

5-      گواهی تغییر محل سکونت یا محل کار سرپرست خانواده در محدوده زمان دانشجویی