1393/2/30 سه‌شنبه

دانشگاه پیام نور واحد اقلید

این واحد دانشگاهی درمهرماه سال 1386 با 39 دانشجو در رشته علوم تربیتی  با سرپرستی  دکتر سید ماشاء الله حسینی وهمکاری دو تن از کارکنان بازنشسته آموزش وپرورش {آقای حاج خدارضا مسعودی  در قسمت مالی وخانم بدر الملوک کنعانی در قسمت آموزش} راه اندازی شد . درمهر1387دانشگاه فعالیت خودرا در رشته های جدید زبان وادبیات انگلیسی و روانشناسی ادامه داد. درسال های بعد(از اواسط 1387تا اواسط 1391 ) با مدیریت  مهندس علیرضا فارسی رشته های دانشگاه به 13 رشته افزایش پیدا کرد ودانشگاه  روند روبه رشد جذب دانشجویان وفعالیت های گسترده تر در زمینه های علمی ،فرهنگی وآموزشی با جذب کارکنان درقسمت های مختلف آموزش ،رایانه ،فرهنگی ،بایگانی و،امورفارغ التحصیلان ،مالی وقسمت نگهبانی تجربه نمود .در حال حاضر دانشگاه با سرپرستی دکتر علی خلج  با جمعیت دانشجویی بالغ بر1000 نفرودر 14رشته فعالیت خود را تا رسیدن به بالندگی  وفتح قله های افتخاردر عرصه های علمی ،آموزشی،فرهنگی واجتماعی با امید به سرافرازی ایرانی سربلند وباعظمت و تربیت دانشجویانی متخصص و متعهد ومتدین ادامه میدهد.