منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اطلاعیه ها
 
بیمه حوادث دانشجویی
دانشجویان از تاریخ 94/7/1 تا 95/6/31 تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی سینا می باشند
و جهت استفاده از خدمات بیمه ای می بایست حداکثر تا یک ماه بعد از بروز حادثه مدارک
زیر را به امور مالی مرکز تحویل نمائید.
1-کپی کارت دانشجویی
2-مدارک پزشکی مربوطه
3- شماره حساب بنام خود دانشجو

فایلها
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر