منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
اطلاعیه ها
 
انتخاب دانشجوی نمونه دانشجویانی که مشمول ضوابط دانشجوی نمونه هستند تا تاریخ 20/9/1394 فرصت دارند پس از مطالعه آیین نامه و تکمیل مدارک به خانم فردوس مکان کارشناس فرهنگی استان مراجعه نمایند.

فایلها
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر