منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
آموزش
 
نکات مهم در خصوص دروس معارف ،تربیت بدنی و دانش خانواده

نکــــــــــات مهــــــــــــم

 

1- از نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 کلیه دانشجویان موظف به گذراندن درس جدید “دانش خانواده و جمعیت” می باشند. درسی ۲ واحدی که طبق بخشنامه وزارت علوم برای کلیه دانشگاه ها و رشته ها جایگزین درس “جمعیت تنظیم خانواده” شده است.
     *دانشجویانی که موفق به گذراندن درس “جمعیت تنظیم و خانواده” شده اند ، نیاز به اخذ درس “دانش خانواده و جمعیت” را ندارند.
     *بدون محدودیت در انتخاب برای ترم آخر. یعنی دانشجویان پیام نور در هر ترمی که باشند می توانند این درس را اخذ و پاس کنند.

 

2- انتخاب درس از گروه معارف : دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی فقط حق انتخاب یک عنوان درسی (2 واحدی) از گروه معارف را دارند. (به جز در ترم آخر)

 

3- دروس تربیت بدنی و ورزش 1 جایگزین دروس تربیت بدنی عمومی 1 و 2 شده است . (تربیت بدنی جایگزین تربیت بدنی عمومی 1 – ورزش 1 جایگزین تربیت بدنی عمومی 2) 
      * آن دسته از دانشجویانی که دروس تربیت بدنی 1 و 2 را گذرانده اند ، احتیاجی به اخذ دروس جدید جایگزین شده ندارند.
    * آن دسته از دانشجویانی که درس (تربیت‌بدنی 1) را گذرانده‌اند ولی (تربیت‌بدنی 2) را نگذرانده‌اند، می‌بایست درس (ورزش 1) رابه جای (تربیت‌بدنی 2) انتخاب نمایند.

 

* یادآور میشویم درس آشنایی با دفاع مقدس دیگر جز دروس عمومی و معارفی نیست.بر اساس بخشنامه جدید سازمان مرکزی ، درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور از نیمسال دوم 92-91 ، کاملا اختیاری شد.


لیست دروس معارف:

لیست دروس عمومی معارف(سال تحصیلی 95-94)
دروس معارف در پنج گرایش و با عناوین درسی زیر اعلام می گردد.
گرایش کد درس ردیف نام درس واحد
نظری
واحد
 عملی
پیش نیاز تعداد دروس مورد نیاز از هر گرایش
 برای دانشجویان کارشناسی
مبانی نظری اسلام 1233030 1 اندیشه اسلامی 1 2     گذراندن هر دو درس الزامی است
1233031 2 اندیشه اسلامی 2 2   اندیشه
اسلامی 1
اخلاق اسلامی 1220433 1 آیین زندگی
(اخلاق کاربردی)
2     گذزاندن تنها یک درس کافی است
1233033 2 اخلاق اسلامی
(مبانی و مفاهیم)
2    
1211411 3 فلسفه اخلاق(باتکیه بر
مباحث تربیتی)
2    
انقلاب
اسلامی
1223175 1 آشنایی با قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
2     گذراندن تنها یک درس به انتخاب
دانشجو الزامی است
1220433 2 انقلاب اسلامی ایران 2    
1220479 3 اندیشه سیاسی
امام خمینی
2    
تاریخ و تمدن
اسلامی
1229128 1 فرهنگ و تمدن
اسلام وایران
2     گذراندن این درس الزامی است
آشنایی با منابع اسلامی 1233032 1 تفسیر موضوعی قرآن 2     گذراندن تنها یک درس به
 انتخاب دانشجو الزامی است

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر