دانشگاه پیام نور واحد اقلید
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود كاربران
دانشجویان برتر
 

اسامی دانشجویان برتر در نیمسال دوم1394_1393

مقطع

شماره دانشجو

نام خانوادگی

نام

نظام دانشجو

ترم ورود

آخرین ترم

واحد اخذشده

واحد گذرانده

میانگین معدل

کارشناسی

900153726

باباخانی

مسعود

مهندسی صنایع (چندبخشی )

3901

3941

18

15

17.37

کارشناسی

900187641

توکلی

حمید

مهندسی صنایع (چندبخشی )

3901

3941

18

18

16.53

کارشناسی

923947660

زراعتی

اکرم

علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی )چندبخشی

3921

3941

23

23

18.21

کارشناسی

900083920

معصومی

وجیهه

علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی )چندبخشی

3901

3941

19

15

17.76

کارشناسی

935088628

امیدی

پروین

علوم تربیتی -مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی

3931

3941

19

19

17.91

کارشناسی

900207966

حسن بیگی

زینب

حسابداری (چندبخشی )

3901

3941

17

17

17.58

کارشناسی

935088614

اسلامی

زهره

حسابداری (چندبخشی )

3931

3941

21

21

16.88

کارشناسی

923947842

نوروزی

فاطمه

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )

3921

3941

20

20

16.81

کارشناسی

917867671

رضایی فرد

ارزو

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )

3912

3941

20

20

16.66

کارشناسی

917524097

بزرگی

فرزانه

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )

3911

3941

18

14

16.13

کارشناسی

917774591

مهدوی

حامد

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )

3912

3941

22

22

17.55

کارشناسی

917524072

اسلمی

رضا

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )

3911

3941

20

20

17.07

کارشناسی

935088743

شریفی گرائی

فاطمه

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

3931

3941

20

20

17.05

کارشناسی

935088852

نیکوئی

زهرا

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

3931

3941

18

18

16.6

کارشناسی

935269408

ازادی

الهام

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

3932

3941

17

15

16.13

کارشناسی

917774570

برخوردار

نرگس خاتون

روانشناسی (چندبخشی )

3912

3941

18

18

17.54

کارشناسی

917774575

حقدوست

فاطمه

روانشناسی (چندبخشی )

3912

3941

18

18

17.48

کارشناسی

924131448

صادقی

حسین

روانشناسی (چندبخشی )

3922

3941

20

16

17.18

کارشناسی

935269410

اسکندری حیدرلوئی

فوزیه

روانشناسی

3932

3941

17

12

18.1

کارشناسی

935269481

نیکو

عاطفه

روانشناسی

3932

3941

16

16

16.11

کارشناسی

917774593

میرقادری

سیدغلامرضا

حقوق

3912

3941

20

20

16.33

کارشناسی

935088828

مصطفوی

احمد

حقوق

3931

3941

18

18

16.14

کارشناسی

935088622

افضلی

زهراسادات

زبان وادبیات انگلیسی

3931

3941

19

14

19.07

کارشناسی

935088621

اصلانی

زهره

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

3931

3941

18

18

17.26

کارشناسی

923947687

شریفی

هانیه

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

3921

3941

18

18

16.2

کارشناسی

917524138

چشم خاور

فاطمه

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

3911

3941

20

20

16.07

کارشناسی

917524298

قاسمی

ابوالفضل

مهندسی متالوژی صنعتی

3911

3941

19

19

16.82

کارشناسی

900145954

امیری

افسانه

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

3901

3941

20

17

17.29

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما