منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
دانشجویان برتر
 

اسامی دانشجویان برتر در نیمسال 3961 نیمسال اول96

 

رشته

نام خانوادگی

نام

رتبه

واحد اخذشده

میانگین معدل

نام پدر

علوم تربیتی

سالاری

فاطمه

1

20

16.26

حسین

علوم تربیتی

محمدپور

مژگان

2

20

16.13

محمدرضا

علوم تربیتی

یوسفی

مریم

3

20

15.26

امیرعلی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

قهرمانی

زهرا

1

18

17.02

علیرضا

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

مرادی کردشولی

فرهاد

2

18

16.99

فرج

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

صدری پور

نرجس

3

19

16.38

عبدالرضا

راهنمایی و مشاوره

ترابی

عاطفه

1

19

17.2

ایرج

راهنمایی و مشاوره

کوثری

سمیه

2

19

17.07

ابراهیم

راهنمایی و مشاوره

غلامی

فخرالنسا

3

19

16.91

غلامرضا

حسابدار ی

طاهری

ساناز

1

18

17.93

خدایار

حسابدار ی

اسلمی

زهرا

2

22

17.46

علی اصغر

حسابدار ی

کریمی

مریم

3

20

16.46

محمدعلی

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

ازادی

الهام

1

20

17.11

ولی

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

ابراهیمی

فاطمه

2

20

16.67

فتحعلی

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

حداد

محمد

3

18

16.33

محمدکاظم

مشاوره

افضلی

نداسادات

1

19

17.51

سید عبدالرضا

مشاوره

اقاشیری

زهرا

2

18

16.04

الیاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی

دهقانی

اسیه

1

16

18.53

علی خان

روانشناسی

عاشورلو

مریم

2

24

18.39

ابراهیم

روانشناسی

میرقادری

سیدمهدی

3

24

18.14

سیدآقاجان

مدیریت بازرگانی

جلیلی

سیدعلی

1

19

16.35

محمدکریم

مدیریت صنعتی

یارعلی

فاطمه

1

17

17.26

عبدالحمید

حقوق

نیکوئی

زهرا

1

18

18.46

علی

حقوق

افضلی

لیلا

2

20

18.24

سیدجلال

حقوق

غفار زاده فرد

ساره

3

14

17.92

بهنام

مدیریت بازرگانی

اصلانی

زهرا

1

18

16.7

غلامعلی

مدیریت بازرگانی

اصلانی

زهره

2

18

16.34

غلامعلی

مدیریت بازرگانی

خیراندیش

شادی

3

23

15.34

حمیدرضا

مهندسی صنایع

پارساکیا

پریسا

1

19

15.5

رضا

مهندسی صنایع

طاهری

زکیه

2

24

15.37

اسماعیل

مهندسی صنایع

قاسمی

سیدمحمدرضا

3

20

15.31

سیدحسن

مهندسی متالورژی ومواد- متالورژی صنعتی

شبانی

علی محمد

1

19

15.98

غلام علی

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

میرقادری

زهراسادات

1

18

16

سیدحیدر

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر