شماره داخلی

کارکنان دانشگاه پیام نور واحد اقلید

104

دکتر علی خلج-مسئول امور جاری دانشگاه

103

سمیه نگهداری-هیئت علمی رشته علوم تربیتی و روانشناسی

105

فاطمه دبیری-مسئول آموزش(مسئول امور حق التدریس، معادلسازی ، برنامه ریزی کلاس ها)

102

زهرا شریفی-کاربر ارشد (مسئول مهمانی و انتقال ، وام شهریه ، معافیت تحصیلی)

108

حکیمه سادات طباطبایی-مسئول امور فرهنگی

113

خدیجه بزرگی-مسئول فارغ التحصیلان (مسئول بایگانی)

101

جعفر محمدپور -مسئول روابط عمومی (مسئول دبیرخانه ، امور مالی)

116

حسین شفیعی راد-نگهبان

116

ابوالفضل صالحی-نگهبان

112

فاکس دانشگاه

شماره های تماس4252171-4252172(0752)