منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
فرهنگی و اجتماعی
 

راهنمای سامانه جدید صندوق رفاه ویژه دانشجویانی که قبلا وام گرفته اند.

ورود به سامانه https://refah.swf.ir
کلیک روی گزینه ïرمز عبور خودرا فراموش کرده ام ßثبت کد ملی و شماره همراه متعلق دانشجوßثبت کد احراز ارسالی ßتعریف رمز جدید(شامل هشت کاراکتر (حروف،عدد ونشانه)
â

1-فارغ التحصیلانی که قبلا وام دریافت نموده و در حال پرداخت اقساط هستند.
 

ورود به سامانه با رمز جدید
ß  انتخاب گزینه پرداخت بدهیßکلیک روی اسم دانشجو ßپرداخت مبلغی که درج شده.
 
 
 

2-دانشجویانی که  وام گرفته اند و جهت انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه می کنند.

 
 

â
1-مراجعه به کارشناس امور دانشجویی دانشگاهß2-تعیین وضعین فارغ التحصیلی توسط کارشناس ß3-ورود دانشجو به یوزر خودش      ß4-منوی تعیین وضعیت5-ßانتخاب صدور دفترچه اقساط ß6-پرداخت حداقل قسطßایجاد دفترچهßپرداخت ده درصد بدهی که تعیین شده(پس از پرداخت بدهی دفترچه قسط به صورت خودکار صادر میشود.)

مشاهده دفترچه قسط و زمان پرداخت اقساط
 

نکته:اگر دانشجو گزینه پرداخت کامل را انتخاب کند وکل مبلغ وام را یکجا بپردازد.وضعیت دانشجو در سیستم به تسویه حساب تغییر پیدا می کند.
 
ورود دانشجو به صندوق رفاهßقسمت پروندهßمشاهده پرونده دانشجوییßکلیک روی نام خودßکلیک روی نام دانشگاه تاریخ سررسید اقساط را مشاهده می نمایید.

اداره امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان فارس

 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر