منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
فارغ التحصیلان
 
لیست مدارک مورد نیاز جهت فرآیند فارغ التحصیلی

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه و صفحه توضیحات ( 1 سری)
2- تصویر کارت ملی پشت و رو ( 1 سری)
3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند باید پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه با مراجعه به حوزه نظام وظیفه برگ اعزام به خدمت (برگ سبز) اخذ و به منظور تکمیل پرونده به امور فارغ التحصیلی تحویل نمایند)
4- شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
توضیح : عکسها به صورت تمام رخ با زمینه سفید و برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی و بدون آرایش
5- تصویر گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه ( 1 سری)- (مراجعه به دبیرستان)
6- تصویر گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی ( 1 سری)0(مراجعه به پیش دانشگاهی)
7- اصل تاییدیه پیش دانشگاهی( مراجعه به اداره پست)
8- اصل کارت دانشجویی
9- تحویل اصل فیش های واریزی هر نیمسال تحصیلی

11-- اصل مدرک متوسطه، پیش دانشگاهی،شناسنامه، کارت نظام وظیفه و کارت ملی جهت رویت و تاییدکردن برابر با اصل
12- یک عدد تمبر 10000ریالی از بانک ملی ایران
13- قسمت پرداخت کننده کلیه فیشهای بانکی واریز شهریه بانک صادرات از نیمسال دوم 86 به بعد که تاکنون تحویل اداره آموزش نداده اید .
14-هزینه صدور کارت دانشجویی 303000ریال
15- هزینه صدور کارت دانشجویی المثنی 455000ریال
16-هزینه صدور تاییدیه تحصیلی او ابطال تمبر1063000ریال
17 - هزینه صدور گواهینامه موقت پایان تحصیل المثنی 455000ریال
18 - هزینهصدور دانشنامه المثنی 1216000 ریال

مراحل کار : دانشجویان با مراجعه به بایگانی از کمبود مدارک خود مطلع شده و در زمانی که اعلام می شود کمبود مدارک خود را تحویل بایگانی داده و جهت اخذ نوبت
به مسئول دانش آموختگان مراجعه نمایند .

وجوه دریافتی بابت صدور تاییدیه تحصیلی(  هفتاد هزار ریال)  به حساب شماره 4001086003006517 به نام بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

باشناسه386086082126000000000000000116                                                                       و شماره شبا  690100004001086003006517 واریز گردد .                                  قایل ذکر است حساب درآمدمتفرقه استان به شماره 2172013002005 نزد بانک ملی مسدود و هر گونه واریز به این حساب غیرقابل برگشت   می باشد .
در خصوص درخواست دانشنامه توجه فرمائید که دانشجو باید ابتدا مرحله درخواست فیزیکی را انتخاب نماید و پس از تاییداستان و قطعی شدن مجددا درخواست دریافت از سیستم و امضای دانشنامه را بزند.اگر از ابتدا مرحله دریافت از سیستم را بزند دانشنامه ای صادر نخواهد شد ومجددا هم نمی تواند درخواست دهد.لطفا دقت نمائیدو به دانشجویان اطلاع رسانی کنید.حتی در صورتی که وضعیت قطعی باشد ولی از طریق پیشخوان قبلا درخواست نداده باشد هم باید ابتدا مرحله دریافت فیزیکی انجام شود وبعد دریافت از سیستم انجام شود

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر