منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
فارغ التحصیلان
 

  2. تصویر گواهی موقت
 

مدارک لازم جهت دریافت تاییدیه تحصیلی کارشناسی

1-     تصویر گواهی موقت کارشناسی

2-     کارنامه100 یا ریز نمرات کارشناسی

3-     یک عدد فیش 1/063/000هزارریال   کسانی که قبلا گواهی موقت خود را دریافت نموده اند  به شماره حساب4001086003006517 بانک ملی

4-     درخواست تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد و در خواست تاییدیه تحصیلی از محل اشتغال

وجوه دریافتی بابت صدور تاییدیه تحصیلی به نام بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

باشناسه386086082126000000000000000116                                                                       و شماره شبا  690100004001086003006517 واریز گردد .                                

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر