منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
فارغ التحصیلان
 

  2. تصویر گواهی موقت
 

مدارک لازم جهت دریافت تاییدیه تحصیلی کارشناسی

1-     تصویر گواهی موقت کارشناسی

2-     کارنامه100 یا ریز نمرات کارشناسی

3-     یک عدد فیش 1/063/000هزارریال   کسانی که قبلا گواهی موقت خود را دریافت نموده اند  به شماره حساب4001086003006517 بانک ملی

4-     درخواست تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد و در خواست تاییدیه تحصیلی از محل اشتغال

وجوه دریافتی بابت صدور تاییدیه تحصیلی به نام بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

باشناسه386086082126000000000000000116                                                                       و شماره شبا  690100004001086003006517 واریز گردد .      
 در خصوص درخواست دانشنامه توجه فرمائید که دانشجو باید ابتدا مرحله درخواست فیزیکی را انتخاب نماید و پس از تاییداستان و قطعی شدن مجددا درخواست دریافت از سیستم و امضای دانشنامه را بزند.اگر از ابتدا مرحله دریافت از سیستم را بزند دانشنامه ای صادر نخواهد شد ومجددا هم نمی تواند درخواست دهد.لطفا دقت نمائیدو به دانشجویان اطلاع رسانی کنید.حتی در صورتی که وضعیت قطعی باشد ولی از طریق پیشخوان قبلا درخواست نداده باشد هم باید ابتدا مرحله دریافت فیزیکی انجام شود وبعد دریافت از سیستم انجام شود                         

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر