منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
خدمات دانشجویی
 
 با توجه به لزوم صحت سنجی اطلاعات فردی و ضریب امنیت دسترسی دانشجویان در سامانه اتوماسیون صندوق رفاه ، کلیه دانشجویان برای انجام هر فعالیتی در سامانه صندوق رفاه نیاز به کد اعتبار سنجی ارسال شده به تلفن همراه بنام خود را دارند ، لذا جهت استعلام ثبت احوال باید شماره تلفن همراه کلیه دانشجویان با کدملی، نام و نام خانوادگی وکلیه اطلاعات فردی دانشجو تطابق داشته باشد
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر