منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
جستجو
خدمات دانشجویی
دانشجویان برتر
سامانه رسیدگی به درخواست ها
فارغ التحصیلان
فرهنگی و اجتماعی
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود كاربران
همایش ها
هیات علمی
ورود
خدمات دانشجویی
 
بخشنامه در خصوص این ترم

الف: برگزاری کلاس‌ها

 1. نیمسال تحصیلی جاری مطابق تقویم آموزشی ابلاغ شده و زمان‌بندی‌های مندرج در آن برگزار خواهد شد.
 2. کلیه کلاس‌ها (به استثنای دروس عملی) در همه مقاطع مطابق برنامه ابلاغی مراکز و واحدها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
 3. آن بخش از دروس که کلاس‌های آن در بهمن ماه گذشته به صورت حضوری و پس از آن در اسفند و در نیمه اول فروردین به صورت الکترونیکی برگزار شده است، از تاریخ 16/01/99 تا تکمیل جلسات مقرر به صورت الکترونیکی ادامه پیدا خواهد کرد.
 4. لازم است اطلاع رسانی کافی برای آگاهی دانشجویان از برنامه برگزاری کلاس‌ها و چگونگی ورود و استفاده از سامانه مربوط انجام شود.
 5. دروسی که به دلیل ماهیت خود قابلیت ارایه به صورت الکترونیکی ندارند (مانند دروس عملی)، پس از مهیا شدن شرایط به صورت فشرده (عنداللزوم با امکان ادامه تا زمان تکمیل جلسات) برگزار خواهد شد. هر گونه فعالیت آموزشی حضوری تابع تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا و ابلاغ از سوی مراجع ذیربط است.
 6. با توجه به نظام آموزشی ترکیبی دانشگاه و عدم الزام حضور در کلاس‌های رفع اشکال دروس نظری، با عنایت به بند 2 و 3 فوق حذف نیمسال امکان پذیر نیست. موارد خاص غیر مرتبط با الکترونیکی شدن کلاس‌های دروس (مانند حوادث، کادر متولی درمان بیماران کرونا، بیماری و امثال آن) مطابق روال معمول و طبق مقررات مربوط قابل بررسی است.  
 7. تبدیل درس عادی به خودخوان مجاز نیست.

ب: آزمون‌های میان ترم:

 1. موکول کردن نمرات میان ترم به فعالیت‌هایی که ماهیت حضوری دارند مجاز نیست. لازم است مراکز و واحدها با همکاری و هماهنگی مدرسین محترم ذیربط تمهیدات لازم برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از سایر شیوه‌های جایگزین (متناسب با ماهیت درس و مطابق تشخیص مدرس ذیربط) را اتخاذ کنند. مقتضی است اطلاع رسانی کافی در این خصوص انجام شود. انجام اینگونه ارزیابی ها توسط مدرسین محترم الزامی است. لازم است دانشجویان گرامی به شرکت در اینگونه ارزیابی‌ها تشویق شوند. در صورت تداوم طولانی مدت شرایط فعلی، نتایج این ارزیابی‌ها برای تکمیل آموزش و سنجش نیمسال قابل استفاده خواهد بود.

پ: جلسات دفاع:

 1. جلسات دفاع از پایان نامه، پروپوزال و رساله به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. سازوکار مربوط متعاقبا به استحضار خواهد رسید.
 2.  در موارد خاصی که تکمیل تحقیقات مرتبط با پایان نامه و رساله مستلزم فعالیت‌های حضوری است و دفاع از پایان‌نامه یا رساله صرفا به این دلیل به تعویق افتد، در خصوص اعطای مهلت اضافی برای جبران مدت منع فعالیت‌های حضوری، به صورت موردی با ارایه گزارش استاد/استادان راهنمای ذیربط و بررسی در شورای آموزشی استان تصمیم‌گیری خواهد شد. در هر صورت حذف نیمسال به این علت مجاز نیست.

ت: فرایندهای اداری آموزش

 1.  در خصوص فرایندهایی که در حالت عادی به دلیل عدم انجام در
 2. لازم است در هر مرکز یا واحد یا ستاد استان تمهیدات لازم برای پاسخگویی از راه دور به سوالات دانشجویان و راهنمایی لازم و پیگیری مشکلات به کمک همکاران مجرب و پرحوصله حداقل در فاصله زمانی ساعت 8 تا 16 (و بیشتر از آن و روزهای تعطیل در صورت امکان) اتخاذ شود. سامانه پیشخوان به نشانی pishkhan.pnu.ac.ir نیز برای رفع بخشی از نیازهای دانشجویان گرامی در این خصوص فعال است.
 3. مهلت مقرر از سوی دانشجو، مستلزم مراجعه احتمالی به مرکز یا واحد است، با اتخاذ تدابیر مقتضی و متناسب با شرایط حداکثر مساعدت برای ارایه خدمات از راه دور انجام شود. مقتضی است تمهیداتی برای استمرار فعالیت‌های اداری مرتبط با آموزش (از قبیل جلسات گروه و شورای آموزشی)  برای خدمت رسانی مطلوب به دانشجویان، در صورت نیاز به صورت از راه دور، اتخاذ شود.
 4. در خصوص سایر موارد متناسب با شرایط تصمیم لازم اتخاذ و به استحضار خواهد رسید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر